Næste Aktivitet

No current events.

Medlems login

Klub konkurrencen er foregår således at der året igennem kan afleveres papir billeder til en billedkasse. På den sidste klubaften inden jul, bliver kassen "låst" og kassen sendes derefter til 2-4 forskellige dommere.

Læs mere: Klub Konkurrence - Regler

Klubben indkalder en gang om året billeder til Årets Naturfotograf i Midtfyns Fotoklub, med aflevering på en nærmere fastsat dato i November.

Læs mere: Årets Naturfotograf - Regler

Alle elementer i et billede- rammen undtaget- skal være fotografens eget værk, dvs indkopiering af andres billeder eller dele heraf i angiveligt egne billeder er ikke tilladt.

Sager herom skal rejses af de nationale forbund over for egne medlemmer, og når et medlem er kendt skyldig i kopiering af billedmateriale, skal FIAP informeres. Medlemmet vil herefter miste alle FIAP-titler, antagelsespoints og ret til deltagelse i juryer i FIAP-Saloner for livstid. Det er FIAP Liaison Officer´s (den udlandsdelegeredes) pligt at melde til FIAP om alle sådanne overtrædelser, der pådømmes i det nationale forbund.